Iskolánk helyi tanterve

A helyi tantervek tantárgyanként és osztályonként


Alsó tagozat

Angol nyelv 3-4. osztály >>
Ének-zene 1-4. osztály >>
Erkölcstan 1-4. osztály >>
Környezetismeret 1-4. osztály >>
Magyar nyelv és irodalom1-4. osztály >>
Matematika 1-4. osztály >>
Rajz és vizuális kultúra 1-4. osztály >>
Technika 1-4. osztály >>
Testnevelés 1-4. osztály >>


Felső tagozat

Angol nyelv 5-8. osztály >>
Biológia 7-8. osztály >>
Ének-zene 5-8. osztály >>
Erkölcstan 5-8. osztály >>
Fizika 7-8. osztály >>
Földrajz 7-8. osztály >>
Hon és népismeret 5. osztály >>
Informatika 5-8. osztály >>
Kémia 7-8. osztály >>
Magyar irodalom 5-8. osztály >>
Magyar nyelvtan 5-8. osztály >>
Matematika 5-8. osztály >>
Osztályfőnöki 5-8. osztály >>
Rajz és vizuális kultúra 5-8. osztály >>
Technika 5-7. osztály >>
Természetismeret 5-6. osztály >>
Testnevelés 5-8. osztály >>
Történelem 5-8. osztály >>