Iskolánk helyi tanterve

A helyi tantervek tantárgyanként és osztályonként


Alsó tagozat

Angol nyelv 4. osztály >>
Ének-zene 1-4. osztály >>
Etika 1-4. osztály >>
Környezetismeret 3-4. osztály >>
Magyar nyelv és irodalom1-4. osztály >>
Matematika 1-4. osztály >>
Vizuális kultúra 1-4. osztály >>
Technika és tervezés 1-4. osztály >>
Testnevelés és sport 1-4. osztály >>


Felső tagozat

Angol nyelv 5-8. osztály >>
Biológia 7-8. osztály >>
Ének-zene 5-8. osztály >>
Etika 5-8. osztály >>
Fizika 7-8. osztály >>
Földrajz 7-8. osztály >>
Hon- és népismeret 6. osztály >>
Digitális kultúra 5-8. osztály >>
Kémia 7-8. osztály >>
Magyar irodalom 5-8. osztály >>
Magyar nyelvtan 5-8. osztály >>
Matematika 5-8. osztály >>
Osztályfőnöki 5-8. osztály >>
Vizuális kultúra 5-8. osztály >>
Technika és tervezés 5-7. osztály >>
Természettudomány 5-6. osztály >>
Testnevelés és sport 5-8. osztály >>
Történelem 5-8. osztály >>
Dráma és színház 7. osztály >>