A 2017-18-as tanév rendje

A 2017/18-as tanév tanítási rendje

A tanítási év: A tanítási napok száma az általános iskolában 180, azaz száznyolcvan nap. Munkanap áthelyezések:
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1)    bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A nevelőtestület értekezletei, fogadó órák
Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát.
Értekezletek időpontja : Szülői értekezletek Fogadó órák Nyílt napok Szülői Munkaközösség értekezlete a szülői értekezleteket megelőző időpontban.

Országos mérés és értékelések

Országos értékelés tárgya

évfolyam

időpont

Felelős

DIFER- Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása
35/2014.(IV. 30.) EMMI rendelet 9§ (8)

első

Felmérés: 2017. 10. 13.
Vizsgálat: 2017. 12. 01- ig.

Sári Attiláné

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
Nkt. 80§(9)

felső tagozat

2018. január 9-től
2017. április 27-ig.

Németh Vilmos
Kovács Lajos

Szövegértési, matematikai eszköztudás:
KOMPETENCIAMÉRÉS Nkt. 80. § (1).

hatodik nyolcadik

2018. 05. 23.

Somogyi Katalin

OH által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérés (angol)
35/ 2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 9§ (7)

hatodik nyolcadik

2018. 05. 16.

Somogyiné Lugosi Márta