Hivatalos közlemények

Tanítót keresünk a csetényi általános iskolába

A Veszprémi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskolába tanító munkakör betöltésére.
A Veszprémi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskolába tanító munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8417 Csetény Rákóczi u. 22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Tanítói feladatok ellátása alsó tagozaton, munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galambos Szilvia intézményvezető nyújt, a 06/30/811-4745 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Galambos Szilvia intézményvezető részére a csetenyiskola@gmail.com címen keresztül.
Az elbírálás határideje: 2022. június 30.


Az általános iskolai beiratkozás előkészítése elektronikus felületen

A beiratkozáshoz szükséges adatok előzetesen, a KRÉTA rendszeren keresztül is megküldhetők az intézmény számára, gyorsítva ezzel az általános iskolai beiratkozás folyamatát.
A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja:
2022. április 21-22 (csütörtök-péntek).
A szülőnek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelennie a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskolában és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.
A beiratkozáshoz szükséges adatok azonban előzetesen, a KRÉTA rendszeren keresztül is megküldhetők az intézmény számára, gyorsítva ezzel az általános iskolai beiratkozás folyamatát.
A szülőknek az elektronikus dokumentumok beküldésére 2022. április 22-én 12,00 óráig van lehetősége.
Az elektronikus felület használatához készített útmutató pdf formában letölthető >>
 

Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról

A beíratás ideje: 2022. április 21. csütörtök 8-19 óra, április 22. péntek 8-19 óra.
Értesítjük a leendő első osztályosok szüleit, hogy a 2022-23-i tanévre történő általános iskolai beíratás ideje: 
2022. április 21. csütörtök 8-19 óra
2022. április 22. péntek 8-19 óra.
Tudnivalók a beiratásról >>
A felvételi kérelem elektronikusan is benyújtható >>
A beiratkozó gyerekek iskolája megkereshető >>
 

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról

Hittanoktatók elérhetőségei: Katolikus hitoktató: Pethő Eszter tel: 06 20 770 8381 e-mail címe: eszterpetho5@gmail.com Református hitoktató: Hajdúné Polánszki Emília tel: 06 20 292 5909 e-mail címe:hajduneemi.cseteny@gmail.com
A református egyház tájékoztatói
Tájékoztató
Tájékoztató videó

A katolikus egyház tájékoztatói
Tájékoztató 1.
Tájékoztató 2.
Tájékoztató videó
 

Járványügyi szabályok

Sajnos több tanulócsoportunk, pedagógusunk és diákunk is érintett a koronavírus járvány okozta következményekkel. Intézményünkben azonban szeretnénk minél tovább biztosítani a jelenléti oktatást, ezért a Házirendünk járványügyi intézkedési tervének megfelelően a következő szabályokat vezetem be a mai naptól.
Kedves Szülők! Kedves Diákok!
Sajnos több tanulócsoportunk, pedagógusunk és diákunk is érintett a koronavírus járvány okozta következményekkel. Intézményünkben azonban szeretnénk minél tovább biztosítani a jelenléti oktatást, ezért a Házirendünk járványügyi intézkedési tervének megfelelően a következő szabályokat vezetem be a mai naptól:
•    a tanulók és pedagógusok számára a tanítási órákon ( kivétel testnevelés óra) és a közösségi tereken is kötelező lesz a maszk viselése.
•    A tanulók osztályteremben maradjanak, a pedagógusok váltanak termet.
•    A testnevelés órákat a szabadban kell megtartani, mert így elkerülhető a maszk használat az osztályba járó gyerekek részére.
Köszönöm a megértésüket! Reméljük, mihamarabb csillapodik a járványhelyzet, és visszatérhetünk az iskolai élet kevésbé szabályozott formájához.
Vigyázzunk egymásra!
Galambos Szilvia intézményvezető
 

Tanévnyitó ünnepély és iskolaavatás

A meghívott vendégek, a szülők és iskolánk diákjai társaságában 2021. augusztus 31-én átadásra került megújult Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola
Galambos Szilvia intézményvezető üdvözölte a megjelenteket. Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai igazgatóhelyettese és Nagy Attila csetényi polgármester köszöntötte a szülőket és a tanulókat. Ünnepélyünkön megjelent többek között dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár, Iszák Tibor a Nemzeti Pedagógus Kar elnökhelyettese és Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója. 
Tanévnyitó ünnepélyünkön fellépett a Zenergia együttes. Iskolánk tanulói táncoltak-énekeltek, az első és a harmadik osztályos tanulók rövid műsort adtak.
A megnyitót színesítette Vallerné Kovács Anna Mária festményeiből rendezett kiállítás iskolánk aulájában.
A rendezvény végén szalagátvágással átadásra került a pályázati támogatásból megújult iskolánk.
Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott 944.969.354.-Ft támogatásból az EFOP-4.1.2-17-2017-00059 projekt keretében valósult meg a felújítás. A projekt keretében felújításra került a régi épületrész; két új tanteremmel és egy tornateremmel bővült iskolánk. Az intézmény bútorzata, technikai és oktatást segítő eszközei is megújultak. 
További részleteket olvashatnak a VEOL.HU oldalon:
Évnyitóval avatták fel a korszerűbb csetényi iskolát