A projektről

A CSETÉNYI VÁMBÉRY ÁRMIN ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Veszprémi Tankerületi Központ sikerrel pályázott az EFOP-4.1.2-17-2017-00059 kódszámú "Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése" című projekt támogatására. A 822.522.151.- Ft értékű projekt Európai Uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 program keretén belül valósul meg. A támogatás 100%-os, vissza nem térítendő. Az Európai Uniós támogatáshoz Magyarország Kormánya további 122.447.203.- Ft támogatást biztosít.
A csetényi általános iskolában megvalósuló program célja, hogy minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek tanulóink.
A projekt időtartama: 2017. 10. 01 - 2021.12.29.

A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola felújítási-bővítési munkái az ütemterv szerint elkészültek.
Megépült a 450 m2-es tornaterem a csatlakozó öltözőkkel, szertárakkal, a 69 m2-es természettudományos, a 69 m2-es művészeti szaktanterem szertárral. Emeletráépítéssel jött létre a 89 m2-es irodai épületrész. Az új tornateremben felszerelésre kerültek a rögzített sporteszközök, ablakvédő hálók és a helyiség szellőzését biztosító légcserélő berendezés. A természettudományos szaktanteremben tanulói és tanári kísérletezésre alkalmas, közművekre csatlakozó asztalok lettek beépítve. 
A belső terek átépítésével kialakításra kerültek a további szaktantermek, az osztálytermek, az iskolai könyvtár, a mosdók, mindkét szint aulája, a kazánház, a raktárak és a közlekedőterek. A nyílászárók cseréjével, a hőszigeteléssel és a napelemek beépítésével megtörtént az épület energiatakarékosságát elősegítő fejlesztés. A teljes fűtésrendszer cseréjével együtt új gázkazánok kerültek beépítésre. Elkészült az elektromos-, a gyengeáramú hálózat, a víz- és csatornahálózat. Az udvaron beépítésre került a tűzivíz tároló tartály, elkészült a térkő burkolat, a csapadékvíz elvezetés, megtörtént a tereprendezés, füvesítés. Kiépítésre és beüzemelésre került az épület riasztó- és tűzjelző rendszere. 
Az beszerezni kívánt eszközök aktualizálása, a beszerzési eljárások lefolytatása és a szerződéskötések után leszállításra került az iskola bútorzata, az IKT-eszközök, az iskolai könyvtár könyvállománya, a fejlesztő eszközök, a sportszerek és a kültéri bútorok, sportszerek, játékok.
Bekötésre került a Internet-kapcsolat, kiépült a belső vezetékes hálózat és a KIFÜ által megvalósult az épület belső wifi-hálózata is. Elkészült az épület tűzvédelmi és mozgásérzékelős biztonsági rendszere.
Az akadálymentesítést szolgája a közlekedőterek burkolatának eltérő színe, a Braile-írással készült információs tábla, valamint a két bejárat akadálymentesített megközelíthetősége. 
Megtörtént az épület műszaki átadása, befejeződött az épület használatba vételi engedélyeztetési eljárása.
2021. augusztus 31-én megtörtént az új intézmény ünnepélyes átadása és szeptember 1-én tanulóink is birtokba vehették az iskolát.
A projekt Uniós forrásból való támogatásának összege 822.522.151.- Ft.
A projekt teljes összköltsége 944.969.354.- Ft volt. A 122.447.203.- Ft különbözetet a felmerült többletköltségek fedezeteként Magyarország Kormánya 1188/2020. (IV.28.) számú határozatával külön támogatásként biztosította.


A projektről további tájékoztatás kérhető: 
Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola 8417 Csetény, Rákóczi utca 22. 
Telefon: +36 (88) 587 010 
E-mail: csetenyiskola@gmail.com  
Honlap: www.csetenyiskola.hu 


További részletekről itt olvashat >>