Határtalanul! HAT-2018-01-1005 Legendák és mondák útján - Tanulmányi kirándulás Erdélyben

A program megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával.


A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola sikeres pályázatot nyújtott be a HAT-18-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek felhívásra.  
Az elnyert támogatás: 2.336.200.- Ft, mely 39 tanulónk 5 napos, 2018. szeptember 09 - 13. közötti erdélyi tanulmányi kirándulását teszi lehetővé.
A pályázat azonosítója: HAT-2018-01-1005, címe: Legendák és mondák útján - Tanulmányi kirándulás Erdélyben.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított 100%-os, vissza nem térítendő támogatást a különjárati autóbusz költségeire, a napi háromszori étkezésre, a négy éjszakai szállásra, az utasbiztosításra, belépőjegyekre és a három történelmi emlékhelyeken elhelyezendő három koszorúra fordítottuk.
A pályázat megvalósítása
Előkészítő tevékenység

A kiránduló gyerekek a kirándulást szervező tanárok segítségével csoportokban gyűjtőmunkával felkészültek az erdélyi látnivalók, híres emberek, történelmi emlékhelyek bemutatására.
Előkészítő óra
A szülők számára tartott felkészítést szeptember 3-án a kiránduló gyerekek számára tartott előkészítő óra követte. A gyerekek megismerkedtek a tervezett út látnivalóival, Erdély történelmével, etnikai összetételével, a kirándulással kapcsolatos tudnivalókkal. A tanulók előadásokkal készülnek fel az egyes erdélyi látnivalókból, melyet a helyszínen adnak majd elő.
Az előkészítő óra felvételei >>
A kirándulás
Az 5 napos tanulmányi kirándulás során tanulóink Erdélyt látogatták meg. A kiránduláson kísérőtanárként vett részt Somogyiné Lugosi Márta, Somogyi Katalin és Földesi László.
A kirándulás eseményeinek fényképeiből készített film >>
A tanulmányi kirándulás során csoportunk a pályázatban vállalt 8 programelemet megvalósította: 
Nagyváradon Szent László király legendáját ismerték meg, majd a Királyhágón keresztül utazva Kolozsváron felelevenítették Mátyás király és a kolozsvári bíró történetét, majd megkoszorúzták királyunk szobrát. 
Fényképek >>
A második napon a Gyilkos-tó legendájával ismerkedtek meg (1.), a Tordai-hasadékban és a Békás-szorosban kirándultak, a parajdi sóbányát látogatták meg, megnézték a korondi fazekasok munkáit és a kirakodóvásárban megtekintették a sóbányászattal kapcsolatos termékeket. (2.).
Fényképek >>
A harmadik napon egy güdüci hegyi esztenában látták vendégül a gyerekeket, itt a székely nép eredetmondáit ismerték meg (3.). Rövid műsorral emlékeztek a madéfalvi emlékműnél. Csíksomlyón a búcsú hagyományának kialakulásához fűződő legendákat ismerték meg, valóban megtörtént a Tolvajos-tetői ütközet? (4.). Este a csíkcsomortáni gyerekekkel vettek részt közös táncházon és ismerkedési esten (5).
Fényképek >>
A negyedik napon a keresdi Bethlen-kastélyt látogatták meg. Gyulafehérváron a székesegyházba látogattak, ahol János Zsigmond fejedelemhez, Fráter Györgyhöz tartozó legendákat ismerték meg (6.). A dévai várban előadták a tizenkét kőmíves legendáját és egyéb a várhoz kötődő legendákat ismertek meg (7).
Fényképek >>
Az utolsó napon a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak adták át a csetényi gyűjtésből származó adományokat. Vajdahunyad várában Hunyadi János életét elevenítették fel. Megtudták, hogy a legendák szerint minek is köszönhette Hunyadi János, hogy kisnemesi származása ellenére Zsigmond király felemelte, óriási birtokokhoz juttatta, és végül Magyarország kormányzója lett (8.) Aradon a vértanúkra emlékeztek tanulóink. 
Fényképek >>
Értékelő óra, a kirándulást záró fakultatív tevékenység
A kirándulást követően a kísérő tanárok értékelték a kirándulás tapasztalait. A tanulók csoportokban naponkénti bontásban projektmunkában dolgozták fel a kirándulást és mesélték el élményeiket.
A kirándulást követő értékelő tevékenység képei >>
Az elkészült projektekből kiállítást rendeztek az iskolában >>
A tanulmányi kirándulásról újságcikket jelentettünk meg a Mi újság Csetényben? helyi folyóirat 2018. októberi számában.
Az írás letölthető >>
Iskolánk Facebook-oldalán további fényképek tekinthetők meg az erdélyi kirándulásról
Értékelő óra >>    Indulás Csetényből >>   4. nap >>   3. nap >>   1. nap >>   2. nap >>   5 nap >>