Tanítót keresünk a csetényi általános iskolába

A Veszprémi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskolába tanító munkakör betöltésére.
A Veszprémi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskolába tanító munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8417 Csetény Rákóczi u. 22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Tanítói feladatok ellátása alsó tagozaton, munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Főiskola, tanítói végzettség,
  • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél
  • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 
  • Nyilatkozat, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galambos Szilvia intézményvezető nyújt, a 06/30/811-4745 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Galambos Szilvia intézményvezető részére a csetenyiskola@gmail.com címen keresztül.

Az elbírálás határideje: 2022. június 30.

 
Vissza