Információk a projektről

Információk a projektről
Terveztetési eljárás
Az NFSI által kiírt terveztetési eljárás nyertese a Magyar Energia Centrum Kft lett. Az épület engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek.

Kötelező nyilvánosság biztosítása
A projektben végzett tevékenységről, az előrehaladásról folyamatosan tájékoztatnunk kell a nyilvánosságot: Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) készítése, sajtónyilvános események szervezése, aloldal létrehozása meglévő weboldalon, 1-1 db „B” és "D" típusú tájékoztató tábla készítése, fotódokumentáció készítése, sajtónyilvános események szervezése, médiamegjelenés biztosítása, eredménykommunikációs információs anyagok készítése. A kötelező nyilvánosság biztosításának megvalósítására a Veszprémi Tankerület szerződést kötött  a Bakony-Balaton Média Kft-vel.
Részletek >>

A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola honlapjának akadálymentesítése
A projekt keretében iskolánk honlapját teljes értékűen használhatóvá kell tennünk a gyengénlátók számára is. A honlap infokommunikációs akadálymentesítését Szőllősi Gábor végezte el.
Részletek >>

Támogatói szerződés
2017. október 25-én lépett hatályba az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató
másrészről Veszprémi Tankerületi Központ, mint kedvezményezett között a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztését biztosító támogatói szerződés.
A támogatói szerződés megtekintése >> 

A nyertes pályázat tartalmi összefoglalása
A Támogató a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül EFOP-4.1.2-17 „„Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.2-17-2017-00059 azonosító számon regisztrált, 2017.05.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be,
amelyet a Támogató 2017.08.28. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.
A beadott pályázat tartalmi összefoglalójának megtekintése >> 
Vissza