Tovább épül iskolánk

A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola felújítása 822.522.151.- Ft Európai Uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 program keretén belül valósul meg. Az Európai Uniós támogatáshoz Magyarország Kormánya további 122.447.203.- Ft támogatást biztosít.
A Veszprémi Tankerületi Központ sikerrel pályázott az EFOP-4.1.2-17-2017-00059 kódszámú, a „Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális
fejlesztése” megnevezésű projekt támogatására. 
A 822.522.151.- Ft értékű projekt Európai Uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 program keretén belül valósul meg. A támogatás 100%-os, vissza nem térítendő.
Az Európai Uniós támogatáshoz Magyarország Kormánya további 122.447.203.- Ft támogatást biztosít.
Az iskolánkban megvalósuló program célja, hogy minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek tanulóink.
Céljaink megvalósítása érdekében infrastrukturális fejlesztéseket végzünk az épületen.
A projekt időtartama: 2017.10.01 - 2021.12.29.
 
Vissza