Iskolánk alapdokumentumai

Különös közzétételi lista 

Az alábbi dokumentumok csak pdf formátumban tölthetők le, megtekintésükhöz pdf-nézegető program (pl. Adobe Reader) szükséges.

Alapító okirat Letöltés >>
Pedagógiai program Letöltés >>
Iskolánk szervezeti és működési szabályzata Letöltés >>
A szervezeti és működési szabályzat mellékletei:
A Diákönkormányzat szabályzata >>      Az iskolai könyvtár szabályzata >>      Iratkezelési szabályzat >>      Munkaköri leírás minták >>      Munkavédelmi szabályzat >>     Tűzvédelmi szabályzat >>    Nyilatkozat autóbusszal történő utaztatáshoz 1 >>     Táblázat autóbusszal történő utaztatáshoz 2 >>   
Házirend Letöltés >>
Az aktuális tanév munkaterve Letöltés >>
Az aktuális tanév helyi rendje Letöltés >>
Az éves munkaterv alapján az aktuális tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Letöltés >>
Pedagógusok által tanított tantárgyak  és az oktató-nevelő munkát segítők feladatköre Letöltés >>
A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége Letöltés >>
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: A követelmények külön oldalról tölthetők le >>
Iskolai dolgozatok szabályai Letöltés >>
Az országos mérés-értékelés eredményei: A kompetenciamérések eredményei külön oldalról tölthetők le >>
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Letöltés >>
Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Letöltés >>
A Veszprémi Tankerületi Központ szabályzatai: A szabályzatok külön oldalról tölthetők le >>
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával: Nem történt ellenőrzés
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: Nem történt ellenőrzés
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 8 osztály
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: Az adott tanév beiratkozási időszaka előtt kerül feltöltésre
A beiratkozásra meghatározott idő: Az adott tanév beiratkozási időszaka előtt kerül feltöltésre
A volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei: nincs megfelelő információnk