Különös közzétételi lista

 • Facebook

 • A különös közzétételi lista
  iskolánk alapvető dokumentumait tartalmazza

  Megnevezés

  Letölthető
  Alapító okirat Letöltés >>
  Pedagógiai program Letöltés >>
  A szervezeti és működési szabályzat Letöltés >>
  Házirend Letöltés >>
  Munkaterv Letöltés >>

  Iskolai tanév helyi rendje

  Letöltés >>

  A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

  Letöltés >>
  Pedagógusok feladatköre, tanított tantárgyak a tantárgyfelosztás alapján
  Az oktató-nevelő munkát segítők feladatköre
  Letöltés >>
  A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége Letöltés >>
  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Letöltés >>

  Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

  Letöltés >>
  Az országos mérés-értékelés eredményei: Kompetenciamérések a 6. és 8. osztályban évenként Letöltés >>

  Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

  Letöltés >>

  Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

  Letöltés >>
  A Veszprémi Tankerületi Központ szabályzatai 2017 | 08 | 04 Letöltés >>

  A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

  Nem történt ellenőrzés

  A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

  Nem történt ellenőrzés

   

  A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 8 osztály
  A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
  A beiratkozásra meghatározott idő Letölthető >>
  Feltöltés alatt

  Feltöltés alatt Letölthető >>

  A volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

  Nincs információnk

  A fenti dokumentumok csak pdf formátumban tölthetők le és pdf-nézegetővel
  (pl. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader stb.) tekinthetők meg.